DOJI VR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stworzenie systemu umożliwiającego opracowywanie, tworzenie i przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej VR (Virtual Reality)”

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu Beneficjent wprowadzi do oferty przedsiębiorstwa system umożliwiający opracowywanie, tworzenie i przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej VR (Virtual Reality). W ramach projektu zostaną wprowadzone następujące rozwiązania technologiczne: przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, dostęp mobilny do danych i aplikacji, oprogramowanie jako usługa (SaaS) i/lub platforma jako usługa (PaaS), automatyzacja przepływu pracy (workflow) i/lub automatyzacja procesów biznesowych (BPM).

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy DOJI VR poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań technologicznych i funkcjonalnych panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców.

 

Wartość projektu: 614 136,83 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 399 438,59 PLN